Velkommen til BFU

BFU er en brancheforening for producenter og forhandlere af undervisningsmidler.

BFU varetager sine medlemmers interesser i forhold til bl.a Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening (KL), SKI, CFU'erne, underviserne, undervisningsinstitutioner og en lang række øvrige interessenter.

Men BFU er mere end det.

BFU afholder også arrangementer for medlemmerne, der dels sætter fokus på aktuelle problemstillinger indenfor branchen, dels styrker medlemmernes viden indenfor fx rettigheder, nye medier og nye mediestrategier.